Před rokem 1900 se výrobou dřevěných hraček v Semilech zabývala příležitostně jenom hrstka manuálně zručných jednotlivců. Ti vyráběli hračky většinou pro vlastní děti nebo děti příbuzných a známých. Na průmyslové úrovni se výrobou hraček pravděpodobně jako první začal zabývat truhlář Josef Mach, který v bývalém vrchnostenském špýcharu ve Vysocké ulici vyráběl intarzovaný nábytek, oltáře, vybavení kostelů, výherní a prodejní automaty a také hračky.


TOFA

   Významnou firmou v oboru hračkářství byla firma Drábek a spol. Semily, založená na počátku druhé světové války, která se zabývala výrobou dřevěných perlí, knoflíků a hraček. Sídlila  v objektu bývalé Schmittovy textilní továrny na Riegrově náměstí. U ní našlo nové pracovní uplatnění mnoho českých odborníků a zaměstnanců známé hračkářské firmy Johann Schowanek v Albrechticích v Jizerských horách, kteří byli po obsazení československého pohraničí Německem vyhnáni z práce i ze svých domovů.

   Vysokou kvalitu semilských výrobků obdivoval i Hans Schowanek, který v roce 1934 převzal rodinný podnik v Albrechticích po svém otci Johannovi. Nebezpečného českého konkurenta zlikvidoval tím, že svého bývalého technika Františka Sajdla obvinil z průmyslové špionáže. V době okupace neměla firma Drábek a spol. prakticky žádné šance na výhru u soudu. Výroba hraček byla zastavena a nahrazena výrobou miniaturních modelů tanků, letadel a lodí pro názorné vyučování ve vojenských učilištích.

   Po skončení války byl Hans Schowanek vězněn v Železném Brodě. Z vězení ale uprchl do Německa, kde se stal největším producentem dřevěných hraček v Evropě.

   Po válce byla „Drábkovna" v roce 1948 znárodněna a stala se součástí národního podniku Závody na hračky a dřevěné zboží Jablonec nad Nisou. Postupně byla obnovena původní výroba, sídlo i název firmy se potom několikrát měnily. Až v roce 1958 byla ustanovena TOFA, n.p. se sídlem v Semilech. Název TOFA vznikl jako zkratka dvou anglických slov toys = hračky, factory = továrna. Tofa kromě klasických dřevěných hraček dodávala i nábytek do dětských pokojů a mateřských škol, vyráběla učební pomůcky do škol (Polikarpovova stavebnice).

   Podnik však bohužel nedokázal navázat na dosavadní úspěchy a obstát v konkurenci dalších výrobců hraček. Od roku 1990 se objem výroby stále snižoval. Transformace na akciovou společnost, ani následná privatizace nestačily k záchraně známého semilského podniku, který je v současné době v likvidaci.


VISTA

   Dalším známým výrobcem hraček ze Semil, tentokrát plastových, je VISTA spol s r.o. Jeho historii můžeme datovat od roku 1949, kdy byl založen Oblastní sdružený komunální podnik v Semilech. V letech 1953-55 došlo k částečné specializaci a centralizaci výroby, vznikl Okresní průmyslový kombinát. Jeden z jeho závodů ve Vysocké ulici navázal na výrobu dřevěných hraček pana Josefa Macha, který se stal vedoucím závodu. Postupem času se upustilo od dřevovýroby, pro kterou nebyly podmínky a skladové prostory.

   V této době jeden ze zaměstnanců podniku přivezl ze zahraničí hru s názvem „Ukaž, co umíš" (foto), která všechny ohromila. Machův spolupracovník Jaroslav Koptík podnikl všechny kroky proto, aby se tato hra mohla v Semilech vyrábět. Kontaktoval mj. Výzkumný ústav pro elektrotechnickou fyziku v Praze, který s vývojem feritových magnetů teprve začínal. První magnety vyšly z pece ve Vysocké ulici v prosinci 1955. Právě hra „Ukaž co umíš", která se stala šlágrem na domácím trhu, nastartovala úspěšnou dráhu hračkářské výroby Kovozávodů.

   V prosinci 1959 byl podnik kvůli stísněným prostorám přestěhován z Vysocké ulice do bývalé provozovny Drábek a spol. na Riegrově náměstí. K 1.1. 1960 byl do provozu uveden jako komunální podnik Kovozávody Semily, od roku 1989 jako státní podnik Kovozávody.

   V roce 1993 z části podniku Kovozávody vzniká firma VISTA Semily, spol. s.r.o., která pokračuje v dlouholeté výrobní tradici svého předchůdce. Kromě hraček z plastických hmot, společenských, didaktických her, polytechnických stavebnic, mozaik a stavebnic modelů aut Monti systém (foto)) které jsou vyhledávaným sběratelským artiklem, výroba zahrnuje různé typy vah (osobní, kuchyňské, včelařské,  plošinové).


KOVAP

   S výrobou mechanických hraček v Semilech začal  hned po skončení války pan Eduard Sedlák. Firma v obchodním rejstříku byla zapsána jako „Bratři Sedlákové, výroba mechanických hraček, Semily". 15. února 1946 spustili Sedlákovi s velkým nadšením, pracovním nasazením, ale i s nemalým počátečním zadlužením  výrobu hraček v areálu bývalé textilní tiskárny (dnešní AXL). Soukromníkům však poválečný režim nepřál a bratři Sedlákové byli nuceni přistoupit do družstva SVED Liberec.

   Od roku 1951 výroba pokračovala v továrním objektu v Benešově-Podolí. Při územní reorganizaci byl závod převeden pod Kovodružstvo Náchod, které se od doby svého založení v roce 1950 specializovalo na výrobu hraček z potisknutého plechu. Eduard Sedlák zůstal v podniku nadále jako technický vedoucí. Tento semilský rodák byl skutečným odborníkem v oboru hraček. Když například odmítl nabízené místo ředitele oborového vývojového střediska pro mechanické hračky v Praze, bylo toto středisko zřízeno v Semilech v Bítouchovské ulici. Postupem času však ztratil důvěru ve vedení a sjednal si nezávislé volné zapojení do komunálního podniku v Semilech. A přestože neměl výhody jako národní podniky (musel například platit o 100% vyšší daně), jeho malý podnik prosperoval.

   V roce 1991 zaniká Kovodružstvo Náchod a následně vznikají dvě výrobní družstva KADEN a KOVAP, jež úspěšně navázala na tradice starých výrobců plechových hraček. Kovap Náchod sídlí sice v Novém Hrádku, ale výroba a montáž je ze 70% soustředěna v Chuchelně, sklad a expedice se nachází přímo v Semilech, v Bítouchovské ulici. Hlavním výrobním sortimentem Kovapu jsou plechové hračky vyráběné tradiční technologií, to znamená ručně montované a kolorované ofsetovým nebo tampónovým tiskem.

   Některé typy jsou poháněny pérovým strojkem, případně mají i funkční řízení. Modely traktorů mají funkční čtyřstupňovou převodovku a ruční brzdu.

   U všech výrobků je kladen velký důraz na detail a každý kousek napodobuje v přesném měřítku určitý originál. Na nezájem o své výrobky si firma Kovap rozhodně stěžovat nemůže. Modely autíček nekupují jenom malí kluci, ale i dospělí - sběratelé. Kromě sériových výrobků se vyrábějí také modely na zakázku podle přání zákazníků nebo výrobky v reklamním provedení.