Po deseti letech bude mít budova nejméně osm pater, dále budou okna nahrazena eurookny. silnice bude nově vyasfaltovaná. Změní se zeleň v popředí. Stávající trávník bude nahrazen anglickým. Plot se vymění zřejmě za laserový. Tůje bude odstraněna a nahradí jí nový okrasný strom. Bude nově natřená fasáda a střecha se kompletně vymění. Lidé na této fotce se změní k nepoznání. Anténa umístěná na střeše se odstraní a nahradí ji satelitní. Sloup elektrického vedení zmizí a elektrický proud bude veden v zemi. Komíny na střeše se zbourají, protože se celý dům bude vytápět plynem.

Na této barevné fotografii je domek obdélníkového půdorysu. Dům se nachází v Báňovicích na východ od kaple. Na obrázku jsou 4 velká okna a nad nimi 6 malých. Před vraty je vzrostlá tůje. Před domem je nově zbudovaná asfaltová cesta. Plot je z drátěných desek ukotvených do betonového základu. Po levé straně pokračují dále obytné domy, vpravo je kaple zasvěcená sv. Floriánu. Kolem ní vede komunikace do Starého Hobzí, která je vidět i na fotografii.

Na této černobílé fotografii je domek obdélníkového půdorysu. V přízemí se nacházejí čtyři okna různých rozměrů, střecha je pokryta bobrovkami. Za plotem stojí  tři postavy a v okně je vidět ještě jednu osobu. Před domem stojí muž v pracovním obleku, vedle je nádeník. Před ozdobnými vraty se nalézá malé rumiště. V pozadí je vidět koruna stromu. Dům se nachází ve středu obce.

Budova byla kompletně přestavěna. Původní okna byla nahrazena novými. Prvotně dřevěný plot byl nahrazen drátěným. V pozadí je vidět nová střecha, která nahradila několik desítek let starou krytinu. Cesta před domem už není prašná, ale asfaltová. Rumiště před domem zmizelo a vyrostla před ním tůje. Původní komín byl zbourán a na střeše je anténa pro přijímání TV signálu. Je zde také elektrické vedení jež na původním obrázku chybí. Domek byl přestavěn, protože nevyhovoval představám tehdejších obyvatel. Byl příliš malý a zastaralý. Myslím, že se modernizace povedla a dům je hezčí než dříve.