Tato fotografie je focena černobíle za světla.
Místo,odkud je focena,je napravo na vsi.
Na levé straně silnice jsou domky se zahrádkami.
Vedle poloasfaltové silnice jsou chodníky.
Na konci komunikace je dům obdelníkového tvaru
s velkými vraty a mnoha okny.
Vedle tohoto domu je věž na elektřinu a sloupy.
Uprostřed návsi je malý park se čtyřmi lípami,keříky
a s chodníkem.
V parku, který pokračuje napravo, je hasičská nádrž, kterou nevidíme.
O prázdninách slouží jako koupaliště a v zimě jako kluziště.
Vlevo v popředí je příjezdová cesta k domu a vidíme na ní auto značky VAZ.

Tato fotografie je barevná.
Na levé i na pravé straně silnice, která je nově postavěna, vyrostly stromy, keře pro okrasu a všude je zelenající se tráva.
Ve čtvrtině parku byl vykopán odtok do kanálu kvůli povodním.
Skoro u každého domu přibyla plynová budka.
Na konci silnice se změnil dům. Veliká vrata se zmenšila na dveře, které vedou do starostova obydlí.
Malá okna se změnila na velká. Věž na elektřinu už je dávno zbouraná.Příjezdová cesta v popředí zarostla - dům byl totiž zbourán a místo něj je prázdné čisté místo, které je oploceno červeným plotem.
Každý rok se zde 1.května na návsi

staví májka.

Náves v budoucnosti bude asi stejná, pouze by mohlo přibýt nějaké malé hřiště pro děti. 

Proměna silnice se uskutečnila, protože po staré se nemohlo moc jezdit, byly tam velké díry. Dům se zboural, jelikož se z něho stávala čím dál větší skládka odpadu. 

Náves byla zbudována před 2.sv.válkou.