2. srpna 1925 byl zahájen provoz na trati Svinov - Poruba - Vřesina.

Od 7. listopadu 1926 byla trať zprovozněna až do Dolní Lhoty a 6. listopadu 1927 byla železniční trať Svinov - Poruba - Vřesina - Dolní Lhota prodloužena až do Kyjovic.

Osvobozovacími boji v dubnu 1945 byla tato trať částečně poškozena, ale mimořádným úsilím všech zainteresovaných složek byl provoz již 21. května 1945 obnoven.

Během let 1945 - 1947 byly prováděny práce na zelektrifikování trati a od 30. srpna 1947 zde začala jezdit přímá elektrická tramvaj z Ostravy přes Svinov a Porubu do Vřesiny a vystřídala tak parní provoz, který zůstal už jen na trati Vřesina - Kyjovice.

V roce 1969 v důsledku vyústění ulice Rudné na křižovatku Vítězného února (dnes ul. 17. listopadu) byla přemístěna tramvajová smyčka k porubské sokolovně a trať ze Svinova přes Porubu zrušena. Tramvaje z Poruby do Kyjovic jezdí od tohoto roku z této nové smyčky. Tím skončila historie této zprvu parní a později elektrické dráhy, která vedla ze Svinova podél porubského rybníka, pod porubským zámkem, středem Poruby - vsi až do Kyjovic.