10. června 1951 byl odhalen na náměstí pomník Sbratření, dílo sochaře Karla Pokorného, který byl za tuto sochu poctěn státní cenou. V den odhalení pomníku byl uspořádán průvod městem od nádraží na náměstí. Po tomto defilé vystoupil jako hlavní řečník zástupce vlády, ministr J. Plojhar, který ocenil snahu o vybudování památníku všem, kteří bojovali proti nacistickým okupantům a umírali v jejich mučírnách, a zdůraznil osvobození vlasti Sovětskou armádou. V r. 1996 byla socha přemístěna na Bezručovo náměstí. Její kopie stojí dodnes ve Vrchlického sadech u Hlavního nádraží v Praze. Máme také nějaké informace, že se změnami režimu se na podstavci pomníku objevila rudá hvězda, ale zatím jsme nenašli fotografie, které by to dokazovaly. Nyní na jejím původním místě na Starém náměsti stojí kašna a na místě, kde dřívě při oslavách ležely stovky věnců, se teď pořádají trhy, předvolební kampaně a jiné podobné akce.