Z fotografií je patrný rozdíl ve vybavení lyžařů dnes a před více než padesáti lety.