Rádlem prochází železniční trať z Rychnova do Liberce. Provoz byl zahájen v roce 1859,rádelská zastávka pak zřízena v roce 1890.