V roce 1911 byl ustaven spolek „Kostelní jednota“, jehož cílem bylo postavení katolického kostela ve Svinově. Jednota však neshromáždila potřebné finanční prostředky, a proto se výstavba kostela neuskutečnila. Teprve porubský kaplan L. Kubíček se zasloužil o uspořádání sbírek na výstavbu kostela. V roce 1929 byla stavba dokončena a kostel vysvěcen.