V 17. a 18. století chodily některé děti ze Svinova do farní školy v Porubě. Teprve za Josefa II., když se školní docházka stala povinnou, zřídili ve Svinově v jedné světnici v domě č. 39 učebnu, kam za dětmi docházel třikrát týdně učitelský pomocník z Poruby.