Nádraží měnilo svoji podobu, přibyly koleje, troleje a osvětlení. Do kolejiště je vstup přísně zakázán.