Dlouhá ulice se stala nejdůležitější a hlavně nejfrekventovanější komunikací. Vedla tudy silnice z Prahy do Saska. Provoz formanských vozů zhoustl v 17.století.