Velkou proměnou prošla ulice dr. Farského. Dům č.p.373 (dnes zde stojí obchodní dům Prior) na rohu ulic Blatenské a dr. Farského byl ve 20.letech 20.století přebudován na společenské centrum, kde se scházelo české obyvatelstvo. Původní Blatenská ulice byla zastavěna.