Jako se mění příroda a okolí našich domovů, tak se měníme i my. Názornou ukázkou je tato prolínačka. Skauting není žádné mrtvé slovo, které nikomu nic neříká. Skautská myšlenka patří i dnešní mladé generaci.