V roce 1968 je na krátko povolena skautská činnost. V tomto roce byla na Novém náměstí skauty vysazena malá lípa, dnes je z ní již muhotný a krásný stom v malém parku uprostřed tohoto náměstí. Dům v pozadí zůstal stejný, pouze majitelé obchodů se změnili.