Staré náměstí bylo vždy místem shromažďování lidí - dobrovolného i nedobrovolného. V době totality byla účast na prvomájových oslavách povinná, dnes si jdeme pro výhry v tombole a poslechnout muziku. Pomník Sbratření byl odstěhován, nahrazen kašnou a řečník z dob dřívějších nafukovacím panákem, který je součástí předvolebního boje.