O našich dávných předcích je všeobecně známo, že rádi zapíjeli různě události dobrou medovinou, a proto se nemůžeme divit, že i třebovští občané holdovali dobrému truňku. O tom svědčí listina pana Vojtěcha z Pernštejna, držitele panství lanšperského a tudíž i České Třebové z roku 1524 , kterou vyhověl žádostí Třebovaků a udělil městu právo várečné, tj. povolení k vaření piva v obecním pivovaře, jenž prý stával na rynku, kde dnes jsou domy čp. 40 a 41. Velkou pohromou pro město bylo zrušení tohoto práva knížetem Karlem z Lichtenštejna právě po 100 letech a velký požár roku 1636, jenž zničil město i pivovar.

Nový pivovar byl v České Třebové postaven až v roce 1872 stavitelem Žákem za 90 029 zlatých jako akciový pivovar. Pivovar od počátku zápasil s nemalými finančními a provozními problémy. Nepomohlo ani jmenování nové správní rady a konečným východiskem ze svízelné situace byl prodej pivovaru. Na základě kupní smlouvy ze dne 21. prosince 1891 se jeho novým majitelem stal sládek Matěj Brejcha. Od tohoto roku je zaznamenán další rozvoj pivovaru, neboť Matěj Brejcha byl člověkem velice podnikavým a činorodým. V roce1894 byl firmou Novák & Jahn, Praha - Bubny, zřízen výtah na sudy, tatáž firma v následujícím roce provedla adaptaci prostor na čištění a odkličování sladu a v roce 1896 zdejší stavební firma Františka Císaře vystavěla konírnu. Stavitel Josef Drahoš z Vysokého Mýta zde roku 1897 zbudoval ležácké sklepy a přestavěl pivovarská humna. O dva roky později, v roce 1899, byl kruhovou nástavbou zvýšen osmiboký pivovarský komín a v roce 1901 místní stavitel František Plašil vystavěl novou pivovarskou lednici.

Dne 11. srpna 1902, po smrti Matěje Brejchy, přešel českotřebovský pivovar v rámci dědického řízení do majetku jeho ovdovělé manželky Růženy Brejchové a vnučky, nezletilé Johanny ml. z Ungerů (zastoupené jejím otcem Karlem). Růžena Brejchová zemřela v Praze dne 23. prosince 1918 ve věku sedmdesáti let. V následujících letech českotřebovský pivovar opět několikrát změnil majitele.

Dne 14. května 1904 byl prodán Karlu Kestřánkovi, sládkovi v Jihlavě, a Jindřichu Gassbergerovi, sládkovi v Solnohradech. Firma byla protokolována pod obchodním názvem K. Kestřánek & spol. V letech 1917 - 1948 se pivovar nacházel ve vlastnictví Karla a Anastázie Lomových. Provozován byl pod firemním označením Karel Lom a synové, spol. s r. o. Podnik vařil pivo Březňák, Českotřebovské pivo Ležák 12o

Vyhláškou ministryně výživy ze dne 3. července 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském byl dnem 1. ledna 1948 znárodněna firma "Karel Lom a synové, společnost s ručením omezeným",ČeskáTřebová (společnost s ručením omezeným) (majitel nemovitostí Jaromír a Zdeněk Lomovi).  Po znárodnění v roce 1948 se českotřebovský pivovar stal součástí n. p. Východočeské pivovary. V roce 1971 došlo k zastavení výroby piva a v prostorách pivovaru byla zřízena sodovkárna. Tradiční českotřebovské pivo, svou chutí a kvalitou proslulé v blízkém i vzdálenějším okolí, se tak stalo definitivně minulostí.

V polovině 90.let 20.století byly veškeré budovy zbořeny a na jejich místě postaveny tovární haly. Jako vzpomínka zbyla už jen hospoda U Pivovaru.

citace:http://www.pivovary.info/historie/c/ceskatrebova.htm