Výstavba sídliště Březenecká byla započata v 70. letech a dokončena v polovině let 80. Protože zde mělo najít nový domov velké množství lidí, začaly se zde stavět obchody, pošta, zdravotní středisko a pochopitelně i škola. 31.8.1977 pak byla slavnostně otevřena Základní škola Březenecká. Starší snímek zachycuje dokončovací práce. Dnes je naše škola obklopena příjemnou zelení.