Většina pojizerských domů byla postavena od padesátych do sedmdesátých let 19.století.Roubené zčásti zděné stavby byly často doplněny ornamentálně zdobenými štíty (dřevěnými nebo z břidlicových destiček). Na řadě příkladů vidíme úctu lidí k tradiční architektuře a citlivé obnovení původních dřevěnek.