Sídliště Březenecká se začalo stavět v 70.letech 20.století. Protože zde mladé rodiny dostávaly nové byty, musela v těchto místech zákonitě vyrůst i nová škola.