Z parního mlýna, který vyhořel, se po přebudování a po celkové rekonstrukci stala Živnostenská banka. Od 90.let 20.století tu stojí Komerční banka.