Nejstarší dochovaná jablonecká chrámová stavba je kostel svaté Anny.Byl postaven v letech 1683 - 1685 na místě dřevěného kostela ze 16. století. Roku 1706 byla přistavěna věž. Novorenesanční úpravy byly provedny v 19. století, zvon byl vysvěcen a zavěšen roku 1905. V roce 2006 byla dokončena významná rekonstrukce této památky. Bohužel v minulosti poničeny a vykradeny byly doplňky interiéru - hlavní novorenesanční oltář z roku 1894 uměleckého truhláře H.Ulbricha, dva boční oltáře z roku 1847, jižní oltář od Standlera z Wolfergründu, obrazy křížové cesty z roku 1879 od Josefa Weisse, varhany z roku 1888 s kovovými a dřevěnými píšťalami od firmy sourozenců Riegerových z Krnova. Do roku 1809 byl kostel obklopen hřbitovem. Pozdější náměstí vytvořené v tomto prostoru neslo pojmenování - Císáře Josefa (Kaiser Josef Platz). Občanské (Bürger platz),
Dukelské a dnes Anenské. V současnosti slouží tato významná památka jako důstojný objekt pro konání koncertů a výstav.