Na prostranství vedle kostela byla přemístěna z parčíku od kostela sv. Anny kašna Niebelungů z r. 1904 s postavou bájného rytíře Rüdigera (vytvořenou sochařem Franzem Metznerem). Kašna byla r. 1945 odstraněna, r 1970 prodána do německého města Neugablonz. Na dnes prázdném podstavci stály pak postupně dvě sochy rudoarmějců - Pešatova a Hubičkova (do r. 1985).