Ploše Horního náměstí vévodí kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, postavený v letech 1930 - 1932 Josefem Zaschem. Typický je půdorys do tvaru písmene L. Věž s hodinami výrazně převyšuje hlavní i vedlejší lodě. Na hlavním oltáři stojí přibližně 3 metry vysoká postava žehnajícího Krista. Vzácným prvkem je okno kostela na jižní straně figurálně zdobené postavou Madony s pláštěm ochranitelky a se znázorněním siluety města Jablonce. Kostel slouží čas od času jako koncertní síň (varhanní koncerty, programy velkých smíšených pěveckých sborů i komorních hudebních těles).