Vedle kostela svaté Anny v místě dnešní proluky proti restauraci "Půlměsíc" stával do roku 1954 starý špitál. Dřevěná roubená stavba s mansardovou valbovou střechou (postavena v poslední čtvrtině 18. století ) sloužila jako starobinec pro nemajetné, dlouhodobě nemocné a staré osoby.