Jižní část Horního náměstí opticky uzavírají dvě střední školy - Umělecko-průmyslová byla založena jako odborná a učňovská škola pro odbor šperkařství v roce 1890. Byla postavena v letech 1891-92 jako jednoposchoďová neorenesanční stavba, v roce 1926 byla přistavěna další patra a fasáda nese prvky art deco. Obchodní akademie byla založena roku 1891 (postavena v letech 1891-1892) Původní podoba se shodovala se sousedící budovou průmylové školy. Po roce 1960 byla stavba zcela změněna dnes doplněna o moderní přístavbu v zadní částí traktu. Ke škole správně patří i budova na rohu ulice Antonína Chvojky Kamenné-detašované pracoviště, postavená kolem roku 1860, upravená R. Hemmrichem kolem roku 1925. Neuskutečnil se plán výstavby takzvaného Schodišťového domu který měl spojovat náměstí s ulicí Pod Baštou.