Centrum města spojuje s náměstím Boženy Němcové - Podhorská ulice. Začíná vyústěním linie domů z období 1860-1900 z Mírového náměstí.Zde je zachycena partie křižovatky Podhorské ulice s Mosteckou. Domy z pravé strany fotografie byly poškozeny vodou a určeny k demolici při stavebních úpravách křižovatky.