Evangelický kostel (původně bez věže, pak s dřevěnou věží) byl postaven jako modlitebna roku 1833 Josefem Wörfelem, vysvěcen roku 1838. Věžička se zvony byla osazena v roce 1861.Roku 1892 přestavbu v novogotickém stylu vedl Arwed Thamerus (šedesátimetrová věž). Území těsné blízkosti kostela lemuje řada nízkých kamenných obchůdků. Dnes se uvažuje o jejich znovuobnovení.