Na místě dnešní prodejny oděvů Exe bylo dříve v přízemním domku z roku 1875 knihkupectví, tiskárna a vydavatelství jabloneckých novin a obchod s jízdními koly.