Project view - Dzimtmisas pamatskola

 Latviešu
 

Project text:


1.  Dzimtmisas muižas ēkas jau apm. 50 gadus bija kā skola vietējiem iedzīvotājiem. 1941. gadā nāca Otrais pasaules karš, un muižu ieņēma Vācijas armija, muižā mācības turpinājās tā, kā to noteica vācieši. 1944. gada 5. aprīlī skolu slēdza, bet tā paša gada jūlijā vācu armija skolu atstāja. Dažas dienas skolu ieņēma padomju armija un jau 17. septembrī muižas ēka nonāca 1. frontes līnijā. Dzimtmisas muiža tika apšauta un bombardēta, izpostīta un sagrauta, bija nodedzinātas visas saimniecības ēkas. Karadarbības laikā muiža bija ļoti bojāta.

2. Muiža pilnībā tika atjaunota 3 gadu laikā pēc Otrā pasaules kara. Tiklīdz bija atjaunota četras muižas ēkas telpas, muižā atkal sākās mācības. Paralēli skolēnu izglītošanai, tika veikti ievērojami remontdarbi. Arī pēc 65 gadiem muižā katru vasaru notiek remontdarbi, lai izceltu Dzimtmisas muižas nozīmību un krāšņumu, lai paspilgtinātu tās vēsturiskās vērtības un veidotu jaunas, pozitīvas atmiņas šīs ēkas vēsturē.

The project contains these units:

Page 1  
1. fotogrāfija uzņemta 1945. gadā, autors ir tā laika skolas direktors Alfrēds Dauksis. 2. fotogrāfija uzņemta 65 gadus pēc Otrā pasaules kara.
Page 1  


TrainLMS