Project view - Motala Verkstad

 Svenska
 

Project text:


Elever från Platengymnasiets Samhällsvetenskapligaprogram med inriktning
mot media har i ett tvärvetenskapligt/ämnesövergripande projekt arbetat
med Motala Verkstad och Göta Kanal. Projektet startade under Mars månad 2010
och inbegriper kurserna Fotografisk bild A, Historia B samt Svenska B.
Som utgångspunkt valde eleverna var sitt fotografi från Motala
Industrimuseums bildarkiv. Bilden blev föremål för en bildanalys som
skulle ge eleven tankar och idéer om bildens form och innehåll samt
ställa frågor ur ett historiskt och socialt perspektiv. Gruppvis har
därefter eleverna arbetat med de frågor som väckts samt med olika
metoder samlat fakta vilket bearbetats och sammanställts i rapportform.
Varje enskild elev har utifrån det gamla fotografiet fått söka upp samma
plats och position för att fotografera en ny bild. Bilden skulle i
största möjliga mån ha samma vinkel och komposition som
ursprungsbilden. Gruppvis har eleverna sammanställt gamla och nya bilder
till ett bildspel i videoredigeringsprogrammet "Adobe Premiere
Elements". Principen är att det gamla fotografiet visas först därefter
tonas den nya bilden in i svartvitt vilken sedan får övergå till färg.
Bildspelen visas på det 200- åriga jubileum som firas i Motala med
anledning av Göta Kanals byggstart. Det är fyra bildspel som varvas med
samma bilder men med olika ordning på bilderna samt med olika
bakgrundsmusik och i ett fall finns speakerröst.

The project contains these units:

Page 1  2  3  4  
Arbetarbostäder nr 82,87, Stora raden. De byggdes 1896-1898.
Tjänstemannabostad för någon arbetschef. Byggd 1867 men flyttades till sin nuvarande plats 1917. Huset till höger var bostad för en chefsassistent....
Motala Verkstad grundades 1822 på initiativ av Baltzar von Platen. Han tyckte att det var viktigt att ha en lokal teknisk kompetens tillgänglig i M...
Bostad för verkstadens kamrer, uppförd 1841. Efter det blev det en ingenjörsbostad. Sedan 1980-talet är det en lokal för dagbarnvårdarna.
Ringmuren byggdes 1859-61. Bitar finns fortfarande kvar.
Page 1  2  3  4  


TrainLMS