Project view - Motala Verkstad

 Svenska
 

Project text:


Elever från Platengymnasiets Samhällsvetenskapligaprogram med inriktning
mot media har i ett tvärvetenskapligt/ämnesövergripande projekt arbetat
med Motala Verkstad och Göta Kanal. Projektet startade under Mars månad 2010
och inbegriper kurserna Fotografisk bild A, Historia B samt Svenska B.
Som utgångspunkt valde eleverna var sitt fotografi från Motala
Industrimuseums bildarkiv. Bilden blev föremål för en bildanalys som
skulle ge eleven tankar och idéer om bildens form och innehåll samt
ställa frågor ur ett historiskt och socialt perspektiv. Gruppvis har
därefter eleverna arbetat med de frågor som väckts samt med olika
metoder samlat fakta vilket bearbetats och sammanställts i rapportform.
Varje enskild elev har utifrån det gamla fotografiet fått söka upp samma
plats och position för att fotografera en ny bild. Bilden skulle i
största möjliga mån ha samma vinkel och komposition som
ursprungsbilden. Gruppvis har eleverna sammanställt gamla och nya bilder
till ett bildspel i videoredigeringsprogrammet "Adobe Premiere
Elements". Principen är att det gamla fotografiet visas först därefter
tonas den nya bilden in i svartvitt vilken sedan får övergå till färg.
Bildspelen visas på det 200- åriga jubileum som firas i Motala med
anledning av Göta Kanals byggstart. Det är fyra bildspel som varvas med
samma bilder men med olika ordning på bilderna samt med olika
bakgrundsmusik och i ett fall finns speakerröst.

The project contains these units:

Page 1  2  3  4  
Järnvägen som gick till Motala Verkstads området samt Bolagshuset.
Föreningshuset hade från början föreläsningssal, festlokaler och bostäder. Uppfört av den så kallade arbetareföreningen. Har innehållit bland annat...
Byggnaden är från 1919. Det tillverkades 1300 lokomotiv här. I det anrika gamla Motala Verkstadsområdet pågår sedan 2009 upprustningsarbeten av fa...
Svarta raden är ett i folkmun uppkommet namn på de arbetarbostäder på Verkstadsön. Området byggdes ut under 1800-talet. Eftersom husen byggdes på ...
Bolagshuset byggdes 1839. Den var till för styrelsen och fina besök.  Flera kända personer har under sina Göta kanal-färder gjort paus i sina resor...
Page 1  2  3  4  


TrainLMS