Project view - Motala Verkstad

 Svenska
 

Project text:


Elever från Platengymnasiets Samhällsvetenskapligaprogram med inriktning
mot media har i ett tvärvetenskapligt/ämnesövergripande projekt arbetat
med Motala Verkstad och Göta Kanal. Projektet startade under Mars månad 2010
och inbegriper kurserna Fotografisk bild A, Historia B samt Svenska B.
Som utgångspunkt valde eleverna var sitt fotografi från Motala
Industrimuseums bildarkiv. Bilden blev föremål för en bildanalys som
skulle ge eleven tankar och idéer om bildens form och innehåll samt
ställa frågor ur ett historiskt och socialt perspektiv. Gruppvis har
därefter eleverna arbetat med de frågor som väckts samt med olika
metoder samlat fakta vilket bearbetats och sammanställts i rapportform.
Varje enskild elev har utifrån det gamla fotografiet fått söka upp samma
plats och position för att fotografera en ny bild. Bilden skulle i
största möjliga mån ha samma vinkel och komposition som
ursprungsbilden. Gruppvis har eleverna sammanställt gamla och nya bilder
till ett bildspel i videoredigeringsprogrammet "Adobe Premiere
Elements". Principen är att det gamla fotografiet visas först därefter
tonas den nya bilden in i svartvitt vilken sedan får övergå till färg.
Bildspelen visas på det 200- åriga jubileum som firas i Motala med
anledning av Göta Kanals byggstart. Det är fyra bildspel som varvas med
samma bilder men med olika ordning på bilderna samt med olika
bakgrundsmusik och i ett fall finns speakerröst.

The project contains these units:

Page 1  2  3  4  
1. Denotation (grundbetydelser) -Vad man ser: Jag ser två flickor iklädda sommarklänningar. Framför dem är det några buskar, och nedanför ligger ...
BILDANALYSDENOTATION På bilden ser man en karl i 70 års åldern. Mannen har mustasch och bär en lång kappa, en mössa, ett par byxor, ett par skor s...
Jag tror att bilden är tagen på 1950-talet. Bilden föreställer en tennisbana belägen vid Göta kanal.
1. Denotation (grundbetydelser)I bilden ser man ett antal människor, i grupper, framförallt kvinnor och små barn i fina klänningar och hattar på hu...
Lokverkstaden vid Göta Kanal
Page 1  2  3  4  


TrainLMS