Project view - Dzimtmisas muiža

 Latviešu
 

Project text:


1.  Dzimtmisas muižas telpās jau 133 gadus ir skola. Ik gadu skolas skolēni rīko un piedalās apkārtnes sakopšanas talkā. Arī 1927. gads nebija izņēmums. Skolēni ar zaru slotām slaucīja skolas priekšu, puiši ar lāpstām stādīja kociņus. Tas bija atbildīgs, radošs un darbietilpīgs process.

2.   Lai gan ir pagājuši 83 gadi, tomēr skolas tradīcija par talkā piedalīšanos nav mainījusies. Arī šogad, 2010. gadā, skolēni sakopa Dzimtmisas muižas apkārtni gan grābjot lapas, gan stādot bērzus un pat taisot putnu būrīšus, lai saglabātu muižas vēsturisko skaistumu. Mērķis bija padarīt vietu, kur mācās daudzi šīs apkaimes skolēni, padarīt par tīkamu un skaistu apskates objektu ikvienam, ne tikai tuvākās

The project contains these units:

Page 1  
1. fotogrāfija ir uzņemta 1927. gadā, tās autore ir Mirdza Arāja. 2. fotogrāfija uzņemta pēc 83 gadiem, 2010. gada aprīlī, autore – Maira Liepiņa
Page 1  


TrainLMS