Project view - Balvi

 Latviešu
 

Project text:


Balvi, Bolva, Baloffsk, Bolwen, Bolovsk ... tie ir nosaukumi, kā pilsētas vārds ir rakstīts dažādos gadsimtos.

  • 1549.gads - pirmo reizi līdz šim atrastajos vēstures dokumentos minēts Balvu vārds, kad Kokneses soģis Gotarts Neils atskaitās Rīgas arhibīskapam Vilhelmam par zemes apsaimniekošanu Balvu pusē;
  • 1738.gads - Viļakas stārastijas inventārs, kurā minēts Balvu "gals" ar 14 sādžām;
  • 1765./1770.g. - Viļakas stārastijas inventāros tiek minēta Balvu pusmuiža, kas pieder Konstancijai Hilzenai;
  • 1926.gada 31.marts - izdots rīkojums par miesta pašvaldības tiesību piešķiršanu Balviem kā biezi apdzīvotai vietai;
  • 1928.gada 11.februāris - pilsētas tiesību piešķiršana Balviem;
  • no 1950.gada 1.janvāra Balvu rajona centrs;
  • ar 2009.gada 1.jūliju Balvu novada centrs.

The project contains these units:

Page 1  2  3  
Balvu pareizticīgo draudzes koka baznīca, iesvētīta 1871. gadā. Baznīca nodega 1985. gada janvārī, gaišā dienas laikā.
Balvu Evaņģēliski luteriskās baznīcas iesvētīšana notikusi 1915.gada 7.jūnijā
Page 1  2  3  


TrainLMS