Project view - Balvi

 Latviešu
 

Project text:


Balvi, Bolva, Baloffsk, Bolwen, Bolovsk ... tie ir nosaukumi, kā pilsētas vārds ir rakstīts dažādos gadsimtos.

  • 1549.gads - pirmo reizi līdz šim atrastajos vēstures dokumentos minēts Balvu vārds, kad Kokneses soģis Gotarts Neils atskaitās Rīgas arhibīskapam Vilhelmam par zemes apsaimniekošanu Balvu pusē;
  • 1738.gads - Viļakas stārastijas inventārs, kurā minēts Balvu "gals" ar 14 sādžām;
  • 1765./1770.g. - Viļakas stārastijas inventāros tiek minēta Balvu pusmuiža, kas pieder Konstancijai Hilzenai;
  • 1926.gada 31.marts - izdots rīkojums par miesta pašvaldības tiesību piešķiršanu Balviem kā biezi apdzīvotai vietai;
  • 1928.gada 11.februāris - pilsētas tiesību piešķiršana Balviem;
  • no 1950.gada 1.janvāra Balvu rajona centrs;
  • ar 2009.gada 1.jūliju Balvu novada centrs.

The project contains these units:

Page 1  2  3  
Balvu muižas pils savu pēdējo veidolu ieguvusi 19.gs.otrajā pusē, kad muižas īpašnieks barons Otto fon Tranzē- Rozeneks
Tilts par Bolupes upi agrāk un tagad
Balvu miesta domes sēdē 1927.gada 22.janvārī 28 Balvu ielām, tai skaitā Partizānu ielai, tika oficiāli doti nosaukumi
Balvu parks izveidots bijušās Balvu muižas parka teritorijā.
Melnkalna ielas rekonstrukcijas - paplašināšanas darbi. Mūsdienās tā ir Miera iela.
Page 1  2  3  


TrainLMS