Project view - Život Keltov na Havránku

 Slovensky
 

Project text:


Poloha Havránku:

Havránok sa nachádza nad priehradným múrom Liptovskej Mary, približne 2 kilometre južne od obce Bobrovník, v okrese Liptovský Mikuláš.

Kelti:

Napriek tomu, ža sa o nich napísalo veľa, stále nepoznáme odpovede na mnoho otázok, týkajúcich sa ich pôvodu, života a zvykov. Podľa niektorých odborníkov boli Kelti pôvodnými obyvateľmi starého kontinentu už od neolitu, čo dáva za pravdu tomu, že najznámejšia a najdômyselnejšia stavba Stonehenge, bola vytvorená práve nimi. Iní tvrdia, že prišli do Európy pred naším letopočtom z ruských stepí, kôli nájazdom Skýtov. Isté je, že sa po keltsky hovoriace kmene okolo deviateho storočia pred naším letopočtom usadili v Anglicku a Írsku. Odtiaľ expandovali po celej Európe. Nikdy nevytvorili jednotný politický celok, no okolo roku 500 pred naším letopočtom mali vládu nad väčšinou nášho kontinentu. Boli zoskupením samostatných kmeňov s rovnakou kultúrou, používali rôzne jazyky a mnohé kmene dali názov novodobým štátom a národom v Európe.

Havránok v súčasnosti:

V súčasnosti sa na Havránku nachádza stála expozícia rekonštruovaných objektov púchovskej kultúry z mladšej doby železnej ako napr. obydlie, pec na vypaľovanie keramiky, obetisko s obetnou jamou, komplex valov so vstupnou bránou, zo stredoveku tu nájdeme drevené opevnenie s mostom, valmi, strážnou vežou a základmi stavieb z 15. storočia. Počas sezóny tu nájdeme rôzne vystúpenia. Návštevníci tak majú možnosť aspoň sčasti vnímať atmosféru života spred dvoch tisícročí, obdobia najväčšieho rozmachu tohto centra celej severokarpatskej oblasti. Odkryvy v Liptovskej Mare zásadne zmenili naše predstavy o celom osídlení horskej oblasti Slovenska na počiatku dejinnej doby.

 

The project contains these units:

Page 1  2  
Pri zhotovovaní odevov a šperkov sa často využíval zlatistý kov - bronz. Ten dopĺňal miestny kroj v značnom množstve. Spolu s prímesou cínu sa suro...
Cez bránu v opevnení prichádzali dávni obyvatelia na miesto konania pradávnych kultových rituálov. Do obetnej jamy smerujú dva rady dlažby, ktorú l...
Brána halového typu s pozorovateľňou chránila vrcholovú časť hradiska z východnej strany. Bola vybudovaná v období prelomu letopočtov, keď  týmto ú...
Trvalé osídlenie sa na Havránok vrátilo v stredoveku. V období 12. - 15. storočia tu stálo drevené sídlo zemepána. Malo hospodárske budovy, čeľadní...
Práce na vykopávkach v okolí Liptovskej Mary trvali niekoľko rokov. Pomohli ľuďom zistiť veľa o živote spred dvoch storočí. Počiatočné sondáže na H...
Page 1  2  


TrainLMS