Project view - Život Keltov na Havránku

 Slovensky
 

Project text:


Poloha Havránku:

Havránok sa nachádza nad priehradným múrom Liptovskej Mary, približne 2 kilometre južne od obce Bobrovník, v okrese Liptovský Mikuláš.

Kelti:

Napriek tomu, ža sa o nich napísalo veľa, stále nepoznáme odpovede na mnoho otázok, týkajúcich sa ich pôvodu, života a zvykov. Podľa niektorých odborníkov boli Kelti pôvodnými obyvateľmi starého kontinentu už od neolitu, čo dáva za pravdu tomu, že najznámejšia a najdômyselnejšia stavba Stonehenge, bola vytvorená práve nimi. Iní tvrdia, že prišli do Európy pred naším letopočtom z ruských stepí, kôli nájazdom Skýtov. Isté je, že sa po keltsky hovoriace kmene okolo deviateho storočia pred naším letopočtom usadili v Anglicku a Írsku. Odtiaľ expandovali po celej Európe. Nikdy nevytvorili jednotný politický celok, no okolo roku 500 pred naším letopočtom mali vládu nad väčšinou nášho kontinentu. Boli zoskupením samostatných kmeňov s rovnakou kultúrou, používali rôzne jazyky a mnohé kmene dali názov novodobým štátom a národom v Európe.

Havránok v súčasnosti:

V súčasnosti sa na Havránku nachádza stála expozícia rekonštruovaných objektov púchovskej kultúry z mladšej doby železnej ako napr. obydlie, pec na vypaľovanie keramiky, obetisko s obetnou jamou, komplex valov so vstupnou bránou, zo stredoveku tu nájdeme drevené opevnenie s mostom, valmi, strážnou vežou a základmi stavieb z 15. storočia. Počas sezóny tu nájdeme rôzne vystúpenia. Návštevníci tak majú možnosť aspoň sčasti vnímať atmosféru života spred dvoch tisícročí, obdobia najväčšieho rozmachu tohto centra celej severokarpatskej oblasti. Odkryvy v Liptovskej Mare zásadne zmenili naše predstavy o celom osídlení horskej oblasti Slovenska na počiatku dejinnej doby.

 

The project contains these units:

Page 1  2  
Legenda k obrázku: 2. Keltské obydlia 3. Kultový areál s opevnením 4. Vnútorné opevnenie s bránou 5. Stredoveký hrádok a vodná cisterna
Kelti osídlovali najmä južné svahy. Charakteristickým znakom sídlisk v horskom prostredí sú objekty na úrovni terénu. V dnešnej dobe z nich nachádz...
Základom obživy Keltov boli kašovité jedlá z obilnín a strukovín dochutené tukom, mliekom a výrobkami z mlieka. Boli to napríklad jednoduché nekvas...
Kelti získavali vodu z potokov a studní. Vodu z potokov považovali za živú a zo studní za mŕtvu vodu. Tiež poznali pivo, víno a medovinu. Pivo vari...
Počas pokročilej doby železnej predstavovali Kelti vrchol pravekého vývoja. Poznali hrnčiarsky kruh, rotačné mlynské kamene, ovládali výrobu a spra...
Page 1  2  


TrainLMS