Project view - Vállaj és Terem

 Magyar
 

Project text:


Vállaj Szabolcs-Szatmár-Bereg megye délkeleti szegletében, a Kraszna folyónál fekvő település a román határ mellett, Nyírbátortól 25, Fábiánházától 9, Nagyecsedtől 11 km-re. Terem innen nyugatra, a Nyíregyháza felé vezető út mentén felszik.

Vállaj neve a XIII. század-ban tűnik fel a Kusalyi Jakcs család tagjainak birtokaként. 1335-ben már a Gutkeled nemzetségbeliek birtokaként szerepel az oklevelekben, Vale -alakban.
1354-ben a Gutkeled nembzetségeliek sárvári monostorához tartozott. 1423-ban a Báthoriak nyernek rá királyi adományt, s így az ecsedi uradalom része lett, annak sorsában osztozott. A falu 1746-tól 1945-ig a gróf Károlyiak nagykárolyi uradalmához tartozott. Vállaj történetének külön fejezetét jelenti a német anyanyelvűek betelepítése. A vidék földesura, gróf Károlyi Sándor már 1712-ben kérvényt nyújtott be a bécsi udvarhoz, hogy német telepeseket hozzon birtokára. Az első csoport a Duna és a Bódeni-tó közt elterülő ún. felsősváb (Oberschwaben) területekről 1712. július 14-én érkezett Nagykárolyba. Itt és a közeli falvakban 300 család (kb. 1400 fő) telepedett le.  A betelepítést fia Ferenc , majd unokája Antal folytatta, egészen a XIX. század végéig. Vállaj sváb betelepítése Károlyi Ferenc korában, 1747 tavaszán kezdődhetett. Az idetelepülők zöme azonban más magyarországi falvakból érkezett, s csak elszórtan az anyaországból.

Terem nevét az írott források 1341-ben említik először. Alapítói a Gutkeled nemzetség-beliek Sárvári ágához, vagy a Hont-Pázmány nemzetség-hez tartozhattak.A XIV. század-ban a falu birtokosai a Báthory család tagjai voltak. A település a török korban elpusztult, s az azt követő évszázadokban nevét is alig említik.
1873-ban Mátészalka határának részeként, 1888-ban pedig mint Vállaj része van jegyezve, s közigazgatásilag 1952-ig Vállajhoz tartozott. A XIX. század végén, s a XX. század elején a Károlyi család-nak vannak itt tanyái a területen szétszórva.

Terem főként szétszórt tanyákból álló település.

 

Sáfár Kitti munkái láthatók a projektben. 

 

The project contains these units:

Page 1  2  
A vállaji tanácsháza, ma Polgármesteri Hivatal
Jellegzetes vállaji ház
A jellegzetes vállaji ház "testvére"
Szépen felújított régi ház
A Schmidt-ház
Page 1  2  


TrainLMS