Project view - Csenger

 Magyar
 

Project text:


Csenger városa Magyarország észak-keleti szegletében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében fekszik, egészen pontosan a Szatmári-síkságon, közvetlenül a román határ mellett, a Szamos folyó bal partján található.

Csenger már a középkortól Szatmár vármegye egyik legjelentősebb településének számított. Révje (akkoriban stratégiai átkelőhely a Szamoson), valamint a Szent István király által alapított szatmári királyi vár közelsége Csenger számára igen korán megteremtette a feltételeket a környező falvak sorából történő kiemelkedésre. Ezen fellendülés és gazdasági-politikai növekedés igazi jeleként szolgál a tény, hogy Csenger a XIV-XV. században a nemesi vármegye központjává vált, Zsigmond király-tól 1388-ban vásárjogot kapott, 1429-től pedig már mezővárosként említik a korabeli dokumentumok.

Csenger legújabbkori történetének egyik legfontosabb dátuma 1989. március 1., amikor ismét városi rangot kapott.

A projekt első egységén a Jékey-kúria régi és mai képét lehet összehasonlítani.

A többi képpár első képei a csengeri Kossuth és Petőfi utcák jellegzetes házait mutatják be a múltban, és most. Ez a két utca Csenger legrégebbi utcái közé tartoznak, házaik eredetileg a XIX. század végén, a XX. század elején épültek. Az 1970-es árvízben sokuk elpusztult. Az eredeti házakból kb. egy tucatnyi áll még, sokuk romos, több közülük eladó.

A projekt Urbán Richárd munkája.

The project contains these units:

Page 1  2  
A Jékey-ház
Kossuth utca 45.
Kossuth utca 73.
Kossuth utca 74.
Kossuth utcai házak
Page 1  2  


TrainLMS