Project view - Veľké Leváre, história a súčastnosť

 SlovenskyDeutsch
 

Project text:


PRVÁ ZMIENKA

Prvá i keď nepriama zmienka o obci je z roku 1377. Názov obce je odvodený z maďarského slova lövö, strelec a vár, hrad. Správny názov obce by mal mať pravdepodobne tvar Veľký Strelec či Veľké Strelce. Potvrdzujú to aj nemecké tvary mena Schützendorf, alebo Grosschützen.

HISTORICKÁ FUNKCIA

Strážnu funkciu obce dokladá i pôvod názvu a jej úlohou bola súťastne ochrana dôležitej obchodnej cesty, spájajúcej Bratislavu (a tým aj Uhorsko) s Moravou.

Kráľ Ľudovít Veľký listinou z roku 1373 zaistil bezpečnosť kupcov na ceste z Holíča cez Malacky do Bratislavy a od konca 14. až do 16. storočia bol vo Veľkých Levároch tridsiatkový úrad, ktorý kontroloval prepravu tovaru a osôb.

Obec bola v priebehu nasledujúcich storočí mnoho krát napadnutá a spustošená vojskami rôznych armád.

POLOHA OBCE

Ploha obce na strategicky dôležitom pahorku v strede rovinatého územia a blízkosť vody poskytuje dôvody pre predpoklad osídlenia od najstarších čias. Podľa nálezov kamenných nástrojov bolo miesto, na ktorom sa obec rozkladá, osídlené už v neolite. V období Veľkomoravskej ríše bolo toto územie jej súčasťou. Po zániku Veľkej Moravy pripadlo uhorskému kráľovstvu a ocitlo sa v nárazníkovej ochrannej zóne na jeho západnej hranici.

The project contains these units:

Page 1  
Veľkolevársky kaštieľ...
Kostol Panny Márie
Habáni vo Veľkých Levároch
Page 1  


TrainLMS