Project view - Doprava a podnikanie v Malackách

 SlovenskyDeutsch
 

Project text:


     Záhorie - historicky neodmysliteľná časť Slovenska. Tvorí ho krajina na severe susediaca s Českou republikou a na západe s Rakúskom. Územie formujú hrebene Malých a Bielych Karpát, Záhorská nížina, rieky Dunaj a Morava. Týmto krajom vždy viedli dôležité cesty, či už to bola slávna Jantárová cesta, neskôr tzv. Česká cesta, čo bolo predpokladom ďalšieho rozvoja kraja, vrátane rozvoja obchodu a neskôr priemyslu.

 Prvá písomná zmienka o Malackách sa objavila v listine Ondreja II. v roku 1206. Umiestnenie nášho mesta v strede dolného Záhoria predpokladalo jeho ďalší rozvoj. Dopravná poloha predurčovala mesto na vybudovanie dopravných spojení. V roku 1771 boli Malacky zapojené do poštovej prepravy. Zriadila sa dostavníková poštová trasa z Bratislavy cez Stupavu, Malacky do Holíča. Tým sa mesto prepojilo s Prahou. Vedie tadiaľto aj železnica, vybudovaná v roku1891, ktorá spája Bratislavu s Prahou. Dnes je súčasťou europského železničného koridoru. Taktiež diaľnica spájajúca Bratislavu a Prahu bola vybudovaná vedľa nášho mesta, ba dokonca pri jej výstavbe jedna etapa končila v Malackách. 

       Mesto prechádzalo postupným vývojom od poľnohospodárskej usadlosti až k dnešnej podobe menšieho mesta s priemyselným zázemím. Vývoj samozrejme zasiahol i oblasť obchodu. V roku 1673 získali Malacky trhové právo a právo jarmoku. V súčasnosti obchodné služby zabezpečuje sieť maloobchodov rôzneho zamerania,  obchodné domy či nákupné strediská - supermarkety Lidl, Billa, COOP Jednota, predajne CBA. Nachádzajú sa tu i veľkosklady niektorých firiem, napríklad firmy Pepsi - Cola.

         Po remesleníkoch nasledovali prvé manufaktúry, v Malackách  to bola textilná, rozmohlo sa spracovanie dreva či výroba tehál, vznikol liehovar,mlyn. Najväčší rozvoj priemyslu nastal po II. svetovej vojne. Vybudovali sa strojárske, nábytkárske, elektrotechnické podniky.  

       Po čiastočnej hospodárskej stagnácii po roku 1990 sa v súčasnosti mesto rozvíja vďaka ekonomickým aktivitám súkromného sektoru. Medzi najvýznamnejšie firmy v meste patria: Tower Automotive, Sweedwod, HSF, Pozagas, Hílek, Zinkovňa Malacky, Sieling a i. Zmenila sa aj štruktúra zamestnanosti. V priemysle a stavebníctve pracuje 65,3%, v terciárnej sfére - službách 27,2% obyvateľov.

       Po roku 1990 sa realizovali akcie zamerané na rozvoj infraštruktúry mesta: rekonštrukcia čističky odpadových vôd  (ČOV), výstavba Malého námestia, úprava miestnych komunikácií, budovanie komplexnej infraštruktúry inžinierskych sietí pre priemyselný park. Významným rozvojovým impulzom mesta sú realizované zámery  Priemyselno-technologického parku Záhorie Eurovalley, tvoreného viacerými zónami.

                                                

The project contains these units:

Page 1  2  
Záhorie - malebný kraj za Karpatami
Oboznámenie so školou
Náš projekt Krajina za školou
História železnice v Malackách a premeny železničnej dopravy
História rýchlovlaku Slovenská strela
Page 1  2  


TrainLMS