Project view - Život v Komjatnej

 Slovensky
 

Project text:


 

     Slovensko je krajinou, ktorá je bohatá na ľudové zvyky a tradície. Slovenské zvyky a tradície máju podstatu rovnakú, ale špecifické odtienky má každá dedina. Niektoré z nich sa zachovali dodnes, viac sa však s nimi stretneme na vidieku ako v mestách. Preto je zaujímavé pozrieť sa dozadu na životy našich dedov a pradedov, na to, ako ich ovplyvňovali jednotlivé zvyky a tradície počas roka a ako vyzeral ich obyčajný každodenný život.

     V tomto projekte sme sa zamerali na zmenu oblečenia v našej dedine Komjatná, na prácu našich predkov a na ich spoločenský život počas roka.

     Opäť sa stretávame s tým, že život na dedine je úzko spätý s prírodou a práve príroda najviac ovplyvňovala aj život v Komjatnej. Komjatná je dedina, ktorá leží severne od Ružomberka pod severným úpätím Chočských vrchov vo výške 635 m. n. m., na hornom toku potoka Komjatná, prameniaceho pod Poľanou a ústiaceho do Váhu. Severnou časťou chotára prechádza pomedzie Liptova od Oravy. Ku Komjatnej patrí i osada Studničná. Vďaka svojej polohe tu nájdeme niečo z Oravy a niečo z Liptova.

           Na projekte pracovali: Šimon Hládek, Milan Čierny, Filip Paciga, Natália Babicová, Alica Babicová, Lívia Krúpová, Katarína Kubisová, Jana Kočibálová.

      Poďakovanie patrí aj všetkým občanom Komjatnej, ktorí nám poskytli informácia alebo materiál, bez ich pomoci by sa nám pracovalo veľmi ťažko. 

 

The project contains these units:

Page 1  2  3  4  5  6  
Kroj vydatej ženy
Zmena v obliekaní mládenca od 20. po 21. storočie.
Zmeny v oblečení staršieho muža od 20. po 21. storočie.
Rodina - 40. roky 20. storočia
Rodina 50-te roky 20. storočia
Page 1  2  3  4  5  6  


TrainLMS