Project view - Stráž u Chebu/Wies

 ČeštinaDeutsch
 

Project text:


Jedna z nejmladších vesnic na Chebsku (1782) byla založena jako poutní místo s pozdně barokní kaplí. To se časem rozrostlo, nejdříve o faru a školu, později o domy po obou stranách silnice Cheb - Waldsassen. Wies vytvořil samostatnou farnost a školní okrsek pro široké okolí. V roce 1899 byla ve Slapanech zřízena škola, a tak Wies nadále fungoval už jen jako farnost. Do Wiesu byl časem přeložen také chorobinec, který v letech 1875 až 1905 sloužil jako sirotčinec. Od názvu chorobinec (Siechenhaus) zřejmě také pochází německý název místního rybníka Siechenteich. Vesnice sloužila jako hraniční přechod.

Počátkem 50. let minulého století se obec a hraniční přechod ocitly v zakázaném pásmu. Wies byl včetně kostela určen k likvidaci. Tak se stalo v roce 1952.  V roce 1958 byly zbytky srovnány se zemí. Jediné, co na toto nesmyslné ničení dnes upomíná, je ohořelá dřevěná figura Krista z kostela. Tu najdeme ve Waldsassenské basilice, kam byla uložena poté, co ji němečtí policisté získali z hraniční závory, kde byla „oběšena" na ostnatém drátu.

Život se sem vrátil až počátkem 90. let minulého století. Na základech Wiesu byla vybudována dnešní celnice hraničního přechodu Svatý Kříž.

The project contains these units:

Page 1  
Místní plánek z doby po konci 2. světové války a současný satelitní snímek.
Page 1  


TrainLMS