Project view - Dubina/Eichelberg

 ČeštinaDeutsch
 

Project text:


Dubina patřila původně k obci Libá. Katastr obce Dubina byl rozsáhlý, ale osídlení bylo řídké. Tak byly jednotlivé domy roztroušeny po úpatí vrchu označovaného jako Eichenberg (dnes Stráně). Oba názvy ukazují na přítomnost dubového lesa, který byl zřejmě v 15. století vykácen, a tím získána úrodná půda. Poloha vsi byla příčinou problémů s vodou. Spodní části Dubiny měly vody dostatek, často zde ale docházelo k záplavám při rozvodnění Ohře, v horní části bylo nutné čerpat vodu z hlubokých vrtů.

Historicky patří k Dubině i mlýny na Ohři Pfeiffermühle a Hammermühle, ty se ale ocitly na druhé straně hranice, a tím připadly pod vzdálenější Hohenberg. Na severovýchodním cípu obce ležel třetí mlýn, Steinmühle. Jeho účel prozrazuje název, byl to původně mlýn na silniční kámen. Dodnes je na skále v jeho blízkosti vytesáno poděkování majiteli mlýna za jeho pohostinství.

Obyvatelé se živili většinou zemědělstvím, nebo pracovali v přádelnách, později i v místní dílně na výrobu rukavic. Ti, kteří nebyli zaměstnáni přímo v Dubině, chodili za prací do Libé, nebo do hohenberské porcelánky. Ves měla i vlastní školu, v roce 1872 vybudovala obec školu, která po určitou dobu byla i vícetřídní. Ještě na přelomu 19. a 20. století zde žilo okolo 500 obyvatel.

Dubina, která na rozdíl od jiných vesnic Chebska, přestála bez pohromy husitská tažení i třicetiletou válku, nepřestála první roky komunistického režimu. Byla při tak zvaných „ženijně technických úpravách zakázaného pásma" zničena. Místní označení se dnes vztahuje jen na budovu Policie ČR, bývalou rotu Pohraniční stráže.

The project contains these units:

Page 1  
  U cesty z Libé do Dubiny stával dům č. 1 Steinmühle
Hostinec a koloniál Baron byl z české strany dostupný pouze pěšky, silnice vedla na bavorské straně hranice. První snímek pochází už z doby likvida...
Page 1  


TrainLMS