Project view - Centrum Prahy

 ČeštinaEnglish
 

Project text:


Protože od naší školy to je do centra Prahy jen pár minut MHD, vybrali jsme si pražské centrum jako jedno z témat.

„Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se dotýká..."  Toto věštila Praze kněžna Libuše, která ji údajně založila a také pojmenovala. Všichni Češi tuto pověst dobře znají hlavně díky Jiráskovým  Starým pověstem českým, které četl snad každý školák. Ale legendu zapsal do své kroniky už  kronikář Kosmas  na počátku 12. století.

Podívejme se teď na historicky doložitelná fakta. Město vzniklo pravděpodobně v první polovině 9. století. Přesný původ pojmenování neznáme. Nejstarší záznamy o Praze pocházejí z 10. století. Tehdy zde žilo okolo 5 000 obyvatel. Ve středověku Praha byla místem, kde se v době Přemyslovců konstituovala česká státnost, sídlem knížat, králů a později i císařů, kteří odtud vládli mnoha zemím Evropy. Za vlády Karla IV prožila Praha obrovský rozmach. Karel IV založil universitu, Nové město pražské, zvětšil a zvelebil Hradčany, postavil desítky církevních i světských staveb a Praha se stala jedním z největších středověkých velkoměst. Pak přišlo stavovské povstání a bitva na Bíle hoře. Praha přestala být hlavním městem a sídlem panovníků, ale i přesto si uchovala hospodářský i kulturní význam v rámci střední Evropy. Doba po třicetileté válce znamenala velký stavební rozmach. Výstavba nových paláců pro cizí šlechtu, klášterů i kostelů obnovené katolické církve, to vše dalo Praze novou podobu. Díky tomu můžeme dnes obdivovat mnoho osobitých a jedinečných barokních staveb.

V 18.století se Praha opět mění. Patentem císaře Josefa II. jsou všechna dosud samostatná města spojena v jedno. Kolem Prahy vznikají nová průmyslová a hospodářská předměstí a Praha se stává jedním z největších výrobních i dopravních center habsburské monarchie. Zlepšují se hygienické podmínky a dopravní infrastruktura. Postupně se z Prahy stává moderní velkoměsto. Bohužel tato modernizace má i svoji stinnou stránku. Během asanace koncem 19.století je zbořena i velká část Starého města, Židovského města a plno cenných památek je nenávratně zničeno. Stavějí se nové budovy ve stylu české novorenesance, secese a na začátku 20. století kubismu.

          Celé  20. století bylo ve znamení technického pokroku a rychlého rozrůstání Prahy, která „pohlcovala" menší obce ve svém okolí. Stavební činnost se soustředila spíš do okrajových částí. V centru se objevují jen ojedinělé projekty na dostavbu proluky nebo na rozsáhlejší přestavbu už existujícího objektu. O vhodnosti jejich začlenění do původní zástavby se vedly a vedou vášnivé diskuse. Kvalitu většinou potvrdí až čas.

             Avšak už před tím vším, již od pravěku, tu existovala lidská sídla. Civilizace na tomto území se postupně vyvíjela až přetvořila Prahu do dnešní podoby a měnit se Praha bude i dál. Ať se nám to líbí nebo ne.

Marie Neumannová, Karolína Chládková

The project contains these units:

Page 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
l

l

Unit description empty
a

a

Unit description empty
s

s

Unit description empty
d

d

Unit description empty
f

f

Unit description empty
Page 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  


TrainLMS