Project view - Benešovsko očima Archy

 Čeština
 

Project text:


Množství zajímavých míst našeho kraje jsme rozdělili do čtyř kapitol:

- Město Benešov

-  Konopiště a další zajímavá místa našeho okresu

- Naše domovy kdysi a dnes 

- Chotýšansko v ohrožení

Použité fotografie jsou chráněny reprodukčními právy. Není dovoleno pořizovat jejich kopie.

The project contains these units:

Page 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
Tradice chovu fríských koní je v Pecínově stále udržována. Okolní pastviny jsou zachovány.
Fríští koně na Pecínově
Po rozpadu JZD se z bývalého kravína stal pneuservis.
Na snímcích je patrno, že okolní vegetace značně vyrostla.
Page 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  


TrainLMS