Project view - Benešovsko očima Archy

 Čeština
 

Project text:


Množství zajímavých míst našeho kraje jsme rozdělili do čtyř kapitol:

- Město Benešov

-  Konopiště a další zajímavá místa našeho okresu

- Naše domovy kdysi a dnes 

- Chotýšansko v ohrožení

Použité fotografie jsou chráněny reprodukčními právy. Není dovoleno pořizovat jejich kopie.

The project contains these units:

Page 1  2  3  4  5  6  7  8  9  ...  10
Děkanský kostel sv. Mikuláše v Benešově.
Z dříve obyčejné městské části se dnes stala památkově chráněná zóna Na Karlově. V ulici přibyl nový domek.
Na snímcích je patrno, že přibyla zástavba a také stromky.
Stará obytná zástavba byla zbourána, nahradilo ji zdravotní středisko a restaurace.
Budova stále slouží stejnému účelu. V minulých letech byla zrekonstruována.
Page 1  2  3  4  5  6  7  8  9  ...  10


TrainLMS