Project view - Česká Třebová - Skautské středisko JAVOR

 Čeština
 

Project text:


SKAUTING

Ačkoli se doba mění a s ní se mění lidé, budovy a vše okolo nich, některé hodnoty přetrvávají. Skauti České Třebové se začali scházet kolem roku 1919, kdy zde začal fungovat první Třebovský oddíl. Tento oddíl vedl profesor zdejší reálky a byl určen pouze pro chlapce. O několik let později je založen i první dívčí oddíl. Ze začátku skauti nenosili kroje a oddíly měly pouze okolo 20 členů. V době druhé světové války je skautská činnost omezena a později po změně režimu i zcela zakázána. Junácký domov Fandy Dostála v Javorce je zničen a demontován. Většina skautů věří, že se přístup k nim změní, a kolem roku 68´ se znovu scházejí a začínají stavět nové středisko, a to středisko Pod Horami. Ale již v roce 70´ je skauting opět násilně včleněn do pionýrské organizace. Tato změna je pro skauty nepřijatelná a proto se středisko rozchází. S touto změnou přechází i všechen majetek včetně střediska do majetku pionýrské organizace. Až v roce 1990 je opět naplno obnoven život skautského střediska Pod Horami. Středisko je navráceno skautům a je pojmenováno po Františku Navarovi. Dnešní středisko zaštiťuje dva chlapecké oddíly, tři dívčí a jeden oddíl smíšený. Každý oddíl má svoji klubovnu a odlišný program, některé akce pořádané střediskem jsou pro všechny oddíly společné a to je možnost poznat nové kamarády a kamarádky z celého města. Tento projekt ve mně prohloubil vztah nejen k našemu městu, ve kterém žiji a studuji, ale i k předmětu mého projektu – ke skautingu. K této organizaci patřím již řadu let a mohu s klidným srdcem tvrdit, že jsem pyšná na to, že mohu patřit mezi skauty našeho města a pokračovat v díle, které začali.

 

The project contains these units:

Page 1  
Již neexistující středisko Fandy Dostála
středisko Pod Horami
Skaut dnes a dříve.
Skauti
Skautský strom na Novém náměstí
Page 1  


TrainLMS