Project view - Českotřebovské restaurace, hospody a hospůdky

 Čeština
 

Project text:


Hospody a šenky patřily ve městě k veřejným prostorám, vlastně nabízely veřejný prostor pro komunikaci. Výměna názorů a sdělení novinek se odehrávalo u korbele oroseného moku. Leckdy se stalo, že vzrušené diskuze přerostly ve fyzické potyčky.

Hospody jako fenomén, který pronikl do sfér naší společnosti, odrážejí dějiny města. Zřetelně se v nich zrcadlí několik etap. První, trvající několik staletí, patří době feudalismu. Ve městě byl radniční šenk a později jedna nebo dvě hospody. Všichni šenkýři museli odebírat pivo z lichtenštejnského pivovaru v Lanškrouně za vrchností stanovenou cenu. Poněvadž toto pivo lidem nechutnalo, probíhala častá jednání o čepování cizineckého piva. Povinný byl i odběr kořalky z vrchnostenské vinopalny a po roce 1622 ještě povinný odběr valtického vína z lichtenštejnských vinných sklepů.

Druhé období po roce 1850 zcela změnilo život ve městě. Železnice, rozvoj průmyslu a s tím spojený příliv nových obyvatel znamenal rozvoj obchodu, hostinců, hotelů a výčepů. Založení Společenstva hostinských a výčepníků pro Českou Třebovou v roce 1906 bylo začátkem třetí etapy, kdy se začal odvíjet boj za udržení živností a za trvale se zvyšujcí výdělky.

Dalsí etapa byla věnována úsilí z zkvalitnění práce hostinských, číšníků i učňů. Toto úsilí přerušila druhá světová válka. V této době se také rozvinul politický život ve městě. Jednotlivé politické strany si postavily své národní, dělnické a lidové domy a to trochu posunulo význam některých restaurací jiným směrem...

The project contains these units:

Page 1  2  
Proměna luxusní restaurace v hernu
Zahradní restaurace Javorka
Turistická chata na Kozlovském kopci v nadmořské výšce 601 metrů
Chata s rozhlednou na Kozlově kopci
Hostinec v čp. 717, později zvaný " U Sontágů" (dnes ulice Dr. Eduarda Beneše)
Page 1  2  


TrainLMS