Project view - Černuc

 Čeština
 

Project text:


Pro tento projekt jsem si vybrala dům ve kterém a bydlím a domy, které kdysi bývaly jeho součástí. Bylo pro mě tedy poměrně snadné sehnat nějaké informace a fotografie z historie. Hlavními zdroji pro mě byli Kronika obce Černuc a můj děda.

The project contains these units:

Page 1  2  
Pohled na Košťálovic stodolu ze předu.
Page 1  2  


TrainLMS